dinsdag 28 december 2010

Geestelijke macht

Tijdelijke heersers zijn opgekomen en gevallen, naarmate hun wetten in overeenstemming of in tegenspraak waren met de goddelijke wet, zijn naaste lief te hebben als zichzelf. Maar altijd heeft men in de loop van de geschiedenis van de wereld van alle volkeren het bewijs kunnen vinden van de onweerhoudbare macht van Waarheid en Liefde tot bestendiging van het goede en vernietiging van het kwade, omdat het goede in wezen eeuwig en het kwade voorbijgaand en misleidend is.
Christian Scientisten ontkennen in deze tijd allerminst de ernst van de toestand. Maar in plaats van met vrees en bezorgdheid de loop van de gebeurtenissen gade te slaan, houden zij standvastig en met blijdschap het oog gericht op het snel stijgende getij van geestelijke macht, dat niet tegen te houden is en dat de heerschappij van het goddelijk Beginsel vestigt. Het is zoals de schrijver in II Kronieken zegt: "Onze ogen zijn op U."
Onmenselijkheid, begerigheid, zelfzucht en onrechtvaardigheid zijn nooit eigenschappen van het goddelijk Gemoed geweest. Christian Science brengt in het menselijk leven de gezonde en mooie eigenschappen van mensenliefde, goede gezindheid, onzelfzuchtigheid en rechtvaardigheid aan het licht; het stelt de mensen in staat deze grootse eigenschappen lief te hebben en in de belangrijkste, zowel als kleinste bijzonderheden van hun leven toe te passen.
Kan het dan anders, of deze geestelijke macht zal tenslotte alle mensen met haar zegeningen bereiken?

Geen opmerkingen: