vrijdag 17 december 2010

Eigenschappen

Als wij een trap opklimmen, komen we niet op de vijfde tree, voor wij de eerste vier zijn opgegaan. Doordat wij de eerste tree hebben gehad kunnen wij de tweede bestijgen en zo verder.
Naargelang wij vandaag de waarheid, die we begrijpen, toepassen of bewijzen, zijn wij klaar om morgen meer te begrijpen.
De macht van het goede, die de macht van God is, is zeer groot en toch zo teder. Er is niets dat deze macht van God, of het goede kan weerstaan en er is niets vernietigends in. Het is de macht van God, of het goede, die ons vrij maakt van ieder verkeerd verlangen (zonde) en van iedere vrees (ziekte en dood). De macht van God strijdt evenmin tegen het kwaad, als het licht strijdt tegen de duisternis. Als het licht komt, verdwijnt de duisternis.
Mrs. Eddy zegt in The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany (blz. 274): "Waarde lezer, juist denken, voelen, en handelen -eerlijkheid, reinheid en onzelfzuchtigheid- in de jeugdjaren, leiden tot succes, verstandsontwikkeling en geluk op volwassen leeftijd."
Laten we dus vandaag beginnen dankbaar te zijn voor alles wat wij van het goede begrijpen, al is het nog zo gering. Laten we vandaag beginnen liefderijker, vriendelijker, fijngevoeliger, onzelfzuchtiger en verdraagzamer te zijn en meer vertrouwen te hebben. Naarmate wij steeds meer van de aan God-gelijke eigenschappen tot uiting brengen, leren wij meer van Hem te begrijpen en kunnen wij met David zeggen: "Gij zult mij het pad des levens bekend maken: verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht, lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwig."

Geen opmerkingen: