vrijdag 26 november 2010

Vrees

De algemene overtuiging ten spijt, dat vrees een eigenschap is, diep in de menselijke gedachte geworteld en dat haar invloed despotisch is en haar aanvallen maar al te dikwijls slagen, houdt Christian Science zich aan de wetenschappelijke waarheid, dat er in werkelijkheid geen vrees is. "Daar is in de liefde geen vrees," is meer dan een geruststellende verklaring, het is een wetenschappelijke waarheid. Vrees is enkel en alleen een metgezel van stoffelijkheid; in Liefde of in  de weerspiegeling van Liefde is echter geen stof en dus geen vrees. Onwetendheid omtrent goddelijke Liefde is oorzaak van dat, wat vrees genoemd wordt en roept de gedachtelijke droombeelden op van ziekte, misvormdheid, smartelijke eenzaamheid en andere vormen van disharmonie. Er is in werkelijkheid nooit vrees aanwezig, omdat goddelijke Liefde alomtegenwoordig is. Het geloven aan vrees maakt de vrees niet werkelijk en dit verklaart het schijnbaar tegenstrijdige in de verklaring van de Psalmdichter: "Aldaar zijn zij met vervaardheid vervaard geworden, waar geen vervaardheid was."

Het erkennen van de alomtegenwoordigheid van Liefde sluit, logisch geredeneerd, in, dat wij de afwezigheid van vrees erkennen. Zo stellen wij ons open, opdat Liefde ons denken minder stoffelijk zal maken en wordt het geloof aan vrees, de tegenvoeter van goddelijke Liefde, uitgeworpen.
Geestelijke gezindheid, het geneesmiddel voor stoffelijkheid, is tevens het geneesmiddel voor vrees.

Geen opmerkingen: