maandag 1 november 2010

Hulpbronnen


Geestelijke intelligentie schenkt de ware idee om iedere onware voorstelling of opvatting te vervangen of te vernietigen. Geestelijke intelligentie is onmiddellijk tot onze beschikking; zij regeert en stelt de weg open voor alle groei, orde en regeling; zij brengt leven, macht en substantie tot uitdrukking en door haar wordt de Heilige Geest uitgestort over hen die er klaar voor zijn, hem te ontvangen. Geestelijke intelligentie is steeds werkzaam voor de noden van de reinen van hart, van hen die geestelijk gezind zijn.

De zogenaamde “crisis” heeft veel zakenmensen laten inzien, dat Christian Science hun de intelligentie en de scherpzinnigheid brengt, waardoor zij  in hun zaken situaties kunnen overwinnen, die voor menselijke krachten te zwaar schenen. In de goddelijke economie zijn er geen blokkades. Blokkeert er toch iets, dan is dit louter het gevolg van onwetendheid en God geeft ons de intelligentie om die belemmeringen uit de weg te ruimen.

Soms komt een Christian Scientist voor een toestand van  dwaling te staan, die hij schijnbaar niet kan beheersen. Vrees klopt aan de deur van zijn gedachten. Maar waarom zou hij bang zijn voor vrees? Is vrees niet toe te schrijven aan onwetendheid? De mensen vrezen datgene, wat schijnbaar schadelijk werkt, en buiten hun macht ligt, hetzij op lichamelijk, financieel, geestelijk of moreel gebied.

Laat de Christian Scientist zich bewust maken, dat hij al de grootse hulpbronnen van de oneindige wijsheid tot zijn beschikking heeft om het probleem op te lossen, en dan verdwijnt vrees, naarmate de juiste gedachte in zijn bewustzijn in werking treedt en hij wordt versterkt om alle onjuiste getuigenissen van de zinnen te weerleggen en te verwerpen, en het goddelijke feit van algemene harmonie tot uiting te brengen.
Dagelijks ondervindt hij dat hij stoffelijke misvattingen moet laten wijken voor een “goddelijker besef van intelligentie en haar manifestaties” (Wetenschap en Gezondheid, pag. 285).

Geen opmerkingen: