vrijdag 15 oktober 2010

Toepassing van Christian Science


Mrs. Eddy zegt op blz. 123 van Wetenschap en Gezondheid: “De goddelijke Wetenschap die boven stoffelijke theorieën uitgaat, sluit de stof uit, lost dingen in gedachten op en vervangt de voorwerpen van de stoffelijke zin door geestelijke ideeën.”
Kijkt men op deze manier  voortdurend en met volharding naar de geestelijke schepping, dan geeft dit kracht en bezieling en dan wordt het denken uitgetild boven de beperkingen van het geloven aan stof, en de onbegrensde overvoed van Gemoed wordt geopenbaard.

Jacobus heeft ons een voorbeeld van geduld of lijdzaamheid gegeven in zijn woorden:
“Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij volmaakt moogt zijn en geheel oprecht, in geen ding nalatig.
Dit zijn woorden van wijsheid, en zijn geheel toepasbaar op al onze dagelijkse werkzaamheden.
Mrs. Eddy schrijft in Miscellaneous Writings blz. 340: “De levens van grote mannen en vrouwen zijn wonderen van geduld en volharding” En op blz. 215 zegt zij: “Christian Science vraagt orde en Waarheid.”

De serieuze Christian Scientist is altijd bereidwillig om te leren en zoekt vurig naar de waarheid. Door dit zoeken stijgt hij tot nieuwe hoogten van geestelijke kracht. Dit kan hem op onbetreden paden voeren of het kan hem in zijn eigen beroep op een hoger of breder plan brengen. In beide gevallen weet de Christian Scientist, dat het ware succes niet ligt in wat in een mensenleven zichtbaar is, maar in het zoeken, vinden, een beroep doen op en gebruiken van de onuitputtelijke ideeën van Gemoed.
Christian Science heeft praktische waarde, die wij gaan inzien door de rustige en gelijkmatige ontplooiing van de wetten van God en door haar toepassing in ons dagelijks leven.

Geen opmerkingen: