donderdag 16 september 2010

Zelfbewustzijn


Oneindige Geest of Gemoed is altijd tegenwoordig en is de sturende macht van alles wat werkelijk bestaat. De mens in zijn ware identiteit is altijd één met deze goddelijke kracht. We kunnen ons eenzijn met de kosmos realiseren – met het geestelijk heelal of de enige werkelijk kosmos – met Geest als uitgangspunt, met het ene goddelijke Gemoed als basis. Deze eenheid ervaren we door gebed of communicatie met het goddelijk Gemoed. 
Gebed vraagt van ons het valse sterfelijke ego op te geven, het geloof aan een eigen leven en intelligentie in de stof. Het vraagt van ons onze menselijke meningen, eigenwil, hebbelijk- en onhebbelijkheden  en misplaatst vertrouwen op te geven. Dan pas zijn we gereed de leiding van het goddelijk Gemoed te zoeken. Dan leren we ons over te geven aan Gods macht en tegenwoordigheid.

God is het goddelijk Beginsel van het heelal. God houdt zichzelf in stand, Hij is eeuwig Zelfbestaan. Hij is zich alleen bewust van het goede, van Liefde, die geen haat kent. Hij is geheel geestelijk. Het zelfbewustzijn van het goddelijk Ego is totaal zonder vrees, absoluut zeker van zichzelf, volkomen bevredigd. En dit zelfbewustzijn wordt door de ware mens weerspiegeld, als Gods beeld en gelijkenis – wordt weerspiegeld door uw werkelijke wezen.

Geen opmerkingen: