donderdag 2 september 2010

Ego


Mozes was een duidelijk voorbeeld van een conflict tussen afkomst (Israëliet) en omgeving (Egypte). Hij vroeg zich waarschijnlijk als zovelen af “Wie ben ik eigenlijk?

Terwijl hij bezig was een brandend braambos in het bergachtig woestijngebied aan een nader onderzoek te onderwerpen, werd hem iets groots geopenbaard. Hij hoorde God de volgende belangrijke woorden spreken:”IK BEN DIE IK BEN.” (Ex 3:14) Op dat moment begon Mozes in te zien dat God, Geest, het enige Ego is, de bron van alle identiteit. En dat de mens de uitdrukking is van dit goddelijk Ego.
Mozes begreep dat God zijn enige Ego is, en dat betekende een keerpunt in zijn leven. Letterlijk gesproken “vond” hij zichzelf toen hem duidelijk werd dat de mens het beeld en gelijkenis van God is. De groei in geestelijk begrijpen die het gevolg was van deze ontdekking, maakte het hem mogelijk grootse daden te verrichten. Onder Gods leiding was Mozes in staat de kinderen Israëls uit gevangenschap en onderwerping te leiden naar het beloofde land.

Houd u deze volgorde goed in de gaten: de ontdekking dat God het enige Ego is; de ontdekking dat de identiteit van de mens de uitdrukking is van dit goddelijk Ego, en hoe dit leidt tot vrijheid uit onderwerping en gevangenschap en voert naar het beloofde land.

Geen opmerkingen: