maandag 9 augustus 2010

Vraag van de week

Veel regeringen, bedrijven en particulieren lijken met ethiek te worstelen.
Hoe heb je gebeden over zaken als hebzucht en corruptie?

(Many governments, corporations and individuals seem to battle with ethics. How have you prayed about greed and corruption?)

Geen opmerkingen: