vrijdag 27 augustus 2010

Jezus voorbeeld

In de evangeliën lezen we dat Christus Jezus de mensheid innig liefhad. Vol medelijden beschouwde hij hen die gebrekkig en ziek waren, en de menigten die, zoals de Bijbel ons vertelt, "vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben. " (Matt. 9:36)
Maar zijn ontfermende liefde was een heel bijzondere liefde. Hij had geen medelijden met de mensen in die zin dat hij met hen mee leed. Nee, in plaats daarvan genas hij ze door het begrijpen van Gods macht en liefde. Hij leerde de mensen dat het wezen van God oneindig is, en dat God goddelijk Leven en goddelijke Liefde is. Hij verklaarde aan iedereen die maar luisteren wilde, dat God alomtegenwoordige Geest is, goddelijke Geest, de enige macht die er bestaat. Een andere macht is er niet.
Niet alleen Jezus genas op geestelijke wijze, zijn discipelen deden dat eveneens. Zij genazen allerlei ziekten en gevallen van disharmonie. Hun Meester had hen verteld over Gods oneindige, onveranderlijke liefde en over de volmaaktheid van het heelal en van de mens die God geschapen had, en hij had voortdurend op een voorbeeldige wijze aangetoond dat deze geestelijke waarheden, wanneer we die begrijpen en er ons standvastig aan houden, onvolmaaktheden vervolmaken, onze karakters ten goede veranderen en alle menselijke nood lenigen.

Geen opmerkingen: