maandag 16 augustus 2010

IntelligentieMrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid op blz. 282: “Waarheid is de intelligentie van het onsterfelijk Gemoed.”
Waarheid en intelligentie zijn niet van elkaar te scheiden.

De geschiedenis heeft bewezen, dat de meest intelligente personen – zij, die het meeste hebben bijgedragen aan het welzijn van de mensheid – de meest waarheidlievende, de meest liefdevolle zijn geweest. Hun intelligentie is inderdaad evenredig geweest aan hun onkreukbaarheid en welwillendheid.
Door de mens, brengt Gemoed intelligentie tot openbaring. Intelligentie is goddelijke kracht. Het is de macht van goedheid, de substantie van zuivere actie.
Het geeft uitdrukking aan de rechtvaardigheid van Waarheid, de barmhartigheid van Liefde, de wijsheid van Beginsel, de tegenwoordigheid van Geest. Het is de leidende kracht van Gods wet, de doeltreffende macht van Zijn oneindig vermogen.

In Christian Science is intelligentie niet een vermogen, dat ongelijk verdeeld is onder vele gemoederen, maar de voornaamste eigenschap van het ene Gemoed, God. Intelligentie is even ondeelbaar als God, en de mens, de idee van Gemoed, weerspiegelt deze eigenschap.

Geen opmerkingen: