dinsdag 10 augustus 2010

Hel

“De menselijke gedachte moet zich vrijmaken van de stoffelijkheid van slavernij, die zij zichzelf heeft opgelegd." (W&G blz. 191).
Er zijn mensen, die nog altijd aan de hel denken als een stoffelijke plaats, die niet door hen gemaakt is. Zij denken aan de hel als een tropische omgeving, door de duivel in persoon geschapen, waar iedereen naar toe gaat, die niet Gods gunstelingen zijn.
In Wetenschap en Gezondheid blz. 588 omschrijft Mrs. Eddy “hel” gedeeltelijk als “zelfopgelegde foltering”.

Mrs. Eddy leert dat de hel een zekere gemoedstoestand is en dat, of we nu veel of weinig hel beleven, dit alles “zelfopgelegd” is.
Het denken moet zich van deze zelf opgelegde hel bevrijden. Wij leggen ons zelf helse ervaringen op doordat wij de leugen (negatief stoffelijk denken) in onze gedachten binnenlaten.
Maar indien wij bereid zijn alle inblazingen en conclusies van het negatieve, stoffelijke gemoed te verwerpen op grond van het feit dat de mens de zondeloze vertegenwoordiger is van Gemoed, dan is de vrijmaking begonnen. Het is het Vader-Gemoed, dat door Zijn opbouwende gedachten in ons werkt om onze bevrijding van zelf opgelegde foltering te verkrijgen. Door het begrijpen dat de mens van nature boven angst, mislukking, zonde en ziekte is verheven maakt hij zich vrij van alle kwellingen.

Geen opmerkingen: