donderdag 26 augustus 2010

Goddelijke orde


Geestelijke volmaaktheid, niet het vage warrige beeld, is werkelijk. Omdat de mensheid zo druk doende is met pogingen het warrige beeld te corrigeren, komt zij er niet toe om “door het stoffelijk vlak der dingen heen te dringen en de geestelijke oorzaak te vinden.”

De Christusnatuur stelt ons in staat de onwerkelijkheid te onderkennen van wat de stoffelijke zinnen ons willen doen geloven, en de waarheid te zien van de geestelijke werkelijkheid.
De goddelijke werkelijkheid is te vinden in de diepte van de geestelijke werkelijkheid en niet in de ondiepten van de stof.

We ontdekken dat in de goddelijke orde, wanneer eenmaal begrepen, de verhouding van de mens tot God nooit verloren is gegaan of ook maar een moment verstoord werd, ongeacht de uiterlijke omstandigheden. De goddelijke orde heeft verstrekkende gevolgen in ons leven.
Ook u kunt vertrouwen op deze goddelijke orde.

Mrs Eddy stelt ons als volgt gerust: “De betrekkingen tussen God en de mens, tussen het goddelijk Beginsel en de goddelijke idee, zijn in de Wetenschap onverbrekelijk; en de Wetenschap kent geen afdwaling van, of terugkeer tot harmonie, maar leert dat de goddelijke orde of geestelijke wet, waarin God en alles wat Hij schept volmaakt en eeuwig zijn, in haar eeuwige geschiedenis onveranderd is gebleven.” (Wetenschap en Gezondheid blz. 470.)

Geen opmerkingen: