woensdag 18 augustus 2010

Gezondheid


In Wetenschap en Gezondheid blz. 477, wordt onze identiteit als volgt beschreven: “Identiteit is de weerspiegeling van Geest, de weerspiegeling in velerlei vormen van het levend Beginsel, Liefde.”

We moeten minder aan het fysieke lichaam denken als wij het hebben over onszelf, uzelf en mijzelf. Nu bedoel ik niet dat we erop uit zijn om het fysieke lichaam te vernietigen. Verre van dat. Maar als we meer gaan beseffen wat onze ware identiteit is, dan zijn we minder bezorgd voor ons fysieke lichaam. We houden ermee op het te vragen hoe het zich voelt. We houden ermee op er plezier van te verwachten. We  zijn er niet meer bang voor dat het ons pijn zal bezorgen. 

Christus Jezus zei: “Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam, waarmede gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding.” (Luk. 12:22).
Leven is meer dan eten en onze identiteit is meer dan wat zich voordoet aan de stoffelijke zinnen. We zijn meer dan we met het oog kunnen waarnemen, zelfs meer dan ziel. Wij zijn de gelijkenis van de goddelijke Geest of het goddelijk Gemoed. Wanneer we beginnen over onszelf te denken als geestelijk en geestelijk ALLEEN, beginnen we in te zien dat we inderdaad meer zijn dan een  vleselijk beeld. Dan beginnen we onszelf te kennen zoals we werkelijk zijn, als kinderen van onze Vader-Moeder God. 
We zijn dan minder op onszelf gericht, liefdevoller en vrij van angst. Dan gaan we iets begrijpen van de volkomenheid en volmaaktheid van het ware zijn. En wanneer we onze gedachten minder gericht houden op de fysieke opvatting over het lichaam en meer van ons ware zelf gaan zien, is het resultaat een beter begrip van gezondheid.

Geen opmerkingen: