woensdag 11 augustus 2010

Eenvoud

Eenvoud is een eigenschap die we hoog moeten houden. Waaraan herken je eenvoud? Wanneer iemand eenvoudig tevreden is met het weerspiegelen van Gemoed, omdat zijn erkenning gebaseerd is op dat ene Gemoed, wordt hij niet belemmerd door het eigen ik, die aandacht op persoonlijke belangen en meningen vestigt. Het is het tegenovergestelde van ijdelheid.

Het is de eenvoud, die synoniem is met reinheid. Zachtmoedigheid is eveneens een kenmerk van ware grootheid. De Psalmdichter besefte dit, toen hij zei: “Uwe zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt.” Gelijk eenvoud en ware ootmoed is oprechte zachtmoedigheid zelfloos en is zij niet te scheiden van de macht van de goddelijke Liefde, zelfs niet, wanneer deze zich uit in schijnbaar strenge en krachtige berisping.

Het is dus goed deze eigenschap en haar onvermijdelijke gezellin, welwillendheid, aan te kweken.
Indien u zich de grote Liefde van onze Meester herinnert, die zelfs Judas als vriend kon toespreken en die een ander die hem naar het leven stond, genezen kon, kan men zelf ook altijd vriendelijker in zijn denken zijn.
In hun reinheid zijn eenvoud en zachtmoedigheid geen teken van zwakte; zij zijn integendeel de onafscheidelijke metgezellen van de macht van Geest.

Geen opmerkingen: