dinsdag 3 augustus 2010

Drie-enig


Christian Science erkent het bestaan van slechts één God. “Hoor Israël, de Heer onze God, is een énig Heer.” In deze Wetenschap leren wij, dat er synonieme termen voor God bestaan, die de oneindigheid van Zijn wezen te kennen geven. Tot deze synoniemen behoren: Leven, Waarheid en Liefde.

Op bldz. 331-332 van Wetenschap en Gezondheid verklaart Mrs. Eddy: “Leven, Waarheid en Liefde vormen de drie-enige Persoon, God genoemd – met andere woorden, het drievoudig goddelijk Beginsel, Liefde. Zij vertegenwoordigen een drievuldigheid in eenheid, drie in één – dezelfde in wezen, ofschoon veelvormig in bediening: God, de Vader-Moeder; Christus, de geestelijke idee van zoonschap; de goddelijke Wetenschap, of de Heilige Trooster. Deze drie brengen in de goddelijke Wetenschap de drievoudige, wezenlijke natuur van het oneindige tot uitdrukking. Ook wijzen zij op het Goddelijk Beginsel van het wetenschappelijk zijn, op de intelligente betrekking van God tot de mens en het heelal.”

Wanneer een openbaring van de Waarheid tot een beoefenaar van Christian Science komt en zijn geestelijk begrijpen ontwaakt is, overschaduwt hem de Heilige Geest, evenwel niet als een bijzondere gave Gods, maar meer als gevolg van de werking van de goddelijke wet in het bewustzijn van de enkeling.

Geen opmerkingen: