donderdag 12 augustus 2010

Antwoord op gebed

Er kan geen gevoel van gebrek of van teleurstelling zijn, wanneer wij de goddelijke Liefde toestaan zich te demonstreren als ons bewust weten en zijn. De demonstratie van de goddelijke Liefde is praktisch hetzelfde als werkelijk gebed. Beide zijn zuiver geestelijke werkzaamheden, die zich boven de stof en het getuigenis van de lichamelijke zin verheffen.

Mrs. Eddy zegt in “Neen en Ja” op blz. 39: “Gebed kan noch God veranderen, noch Zijn bedoelingen in sterfelijke wijzen omzetten; maar het kan en zal onze wijzen en ons verkeerd begrip van Leven, Liefde en Waarheid veranderen, ons aldus tot Hem opheffend. Een zodanig gebed verootmoedigt, loutert en scherpt onze werkzaamheid in de richting welke geen dwalen kent.” Zij vervolgt: “Waar gebed is niet God om liefde vragen; het is leren lief te hebben en de ganse mensheid in éne genegenheid omvatten. Gebed is het benutten van de liefde, waarmede Hij ons liefheeft. Gebed verwekt een levendig verlangen om goed te zijn en goed te doen. Het doet nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen betreffende God, Zijne goedheid en macht. Het toont ons duidelijker dan wij te voren zagen, hetgeen wij alrede hebben en zijn; en boven al toont het ons wat God is.”

Het gebed dat, dat door stoffelijkheid wordt besmet, mist de ware drijfveer en is zich niet bewust van verhoord te zijn. Maar naar de mate waarin men aanneemt, dat de oneindigheid Gemoed is, waarin men leeft en denkt van het standpunt, dat de goddelijke Liefde Gemoed is, moet men antwoord op zijn gebed krijgen.

Geen opmerkingen: