dinsdag 27 juli 2010

Vertroosting


Jezus trok zich vaak terug naar een plaats en bleef daar alleen, maar niet in eenzaamheid, om gemeenschap te oefenen met zijn Vader-Moeder, Liefde, en Diens engelenboodschappers. En wanneer hij uit deze gemeenschap te voorschijn trad, vloden eenzaamheid, wanhoop, vrees, ziekte, zonde en dood voor zijn van Christus vervuld bewustzijn. In haar autobiografie “Terugblik en Inblik” schrijft Mrs. Eddy over Jezus (blz. 19): “Voor de leerlingen, die hij verkoren had, was zijn onsterfelijke leer het brood des Levens. Waar hij in hun midden was, werd een vissersboot een heiligdom, en was de eenzaamheid bevolkt met heilige konden van den Al-Vader.”

Christian Science brengt aan hen die dwalen in de woestijn van eenzaamheid en twijfel de belofte van onmiddellijke bevrijding van deze teneer drukkende toestanden. Zij zegt ons uit het stof op te rijzen – uit het verkeerde begrip van leven in de stof – en dankbaar de vertroosting en het gezelschap van de engelenboodschappers van Liefde te ontvangen.

Christian Science eist van ons, dat wij onze gedachten met evenveel zorg zullen verdedigen tegen het sterfelijk geloof aan eenzaamheid, scheiding en ontbering, als wij onze deuren grendelen tegen de komst van dieven, en dat wij alleen de opbouwende gedachten van de tegenwoordigheid van Geest in ons bewustzijn welkom heten. Deze Wetenschap openbaart ons onze ware identiteit – het eeuwig zoonschap in Geest – en onze onscheidbare, aangename verwantschap met al Gods geestelijke ideeën.Geen opmerkingen: