donderdag 22 juli 2010

Heilig land


In het derde hoofdstuk van Exodus wordt een heel merkwaardig verschijnsel vermeld. Wij lezen daar, dat Mozes, terwijl hij de schapen van zijn schoonvader op de berg Horeb hoedde, getroffen werd door het zien van een brandende braambos, dat door het vuur niet werd verteerd. “Ik zal mij daarhenen wenden, en zien dat groot gezicht, waarom het braambos niet verbrandt”, zei hij. Toen hij dat deed, kwam de stem van God tot zijn ontwaakt geestelijk begrip en sprak tot hem: “Trek uw schoenen uit van uw voeten,” luidde het bevel, “want de plaats waar gij op staat is heilig land.”
Mozes moet in de tijd daarna een groeiende zekerheid gekregen hebben van de macht van Geest en de overtuiging, dat alleen wanneer hij stond op het heilig land van volstrekt zich verlaten op God, het mogelijk was de belemmeringen te overwinnen, waar hij zeer zeker tegenover zou komen staan. Want het was later op het heilig land van geestelijk begrijpen dat hij het bevel gehoorzaamde (Ex. 14:15): “Zeg den kinderen Israëls dat zij voorttrekken.” En voorwaarts trokken zij, zelfs toen zij voor de Rode Zee stonden.

Door hun dagelijkse studie en toepassing van Christian Science gaan velen zien, dat de zogenaamde wonderen uit de tijd van de Bijbel zich in hun eigen ervaring herhalen, niet als wonderen, maar als de gezegende bewijzen van de tegenwoordigheid van God, met wie de mens voor altijd één is.
Mrs Eddy zegt op blz. 571 van het leerboek: “Overwin te allen tijde en onder alle omstandigheden het kwade door het goede. Ken u zelf en God zal u de wijsheid en de gelegenheid schenken voor een overwinning over het kwaad.” 
Voorwaar, “de plaats waar gij op staat is heilig land.”

Geen opmerkingen: