zaterdag 19 juni 2010

Zoonschap

Een van de pittige gezegden van Jezus, zo vol betekenis en belofte, luidt: "Niemand kent den Zoon dan de Vader". In Wetenschap en Gezondheid blz. 594, wordt in de verklarende woordenlijst het begrip zoon omschreven met "de zoon van God, de Messias of Christus".
Omdat  de individuele mens altijd "met Christus verborgen in God" is, sluit Jezus' gezegde de betekenis in, dat geen stoffelijk denkend persoon uw ware individualiteit of de mijne kan kennen, omdat deze Gods zoon is en alleen de Vader de zoon kent.
Soms zijn mensen bang voor wat anderen zullen denken. Zij zijn bang voor hen, die wellicht vol haat en jaloezie, boze bedoelingen hebben of vitterig zijn. Er bestaat geen grond voor zulke angst. Geen stoffelijk gezinde persoon kan met mogelijkheid uw ware zelfheid, of de mijne kennen, begrijpen of waarnemen. Het ware wezen van u en mij bestaat uit de substantie van Geest, waar de stoffelijke gedachte geen kennis van kan dragen.
Onze worsteling heeft gewoonlijk plaats met het door ons aangekweekte geloof, dat het kwaad middelen bezit waardoor, en personen waarop het werkt. Alle dergelijke denkbeelden zijn de uitwerking van het sterfelijk gemoed en zijn even substantieloos, levenloos en machteloos als het sterfelijk gemoed zelf. God alleen is werkzaam en beïnvloedt, beheerst en bestuurt Zijn kinderen met ongewraakte en onbetwistbare macht.

Geen opmerkingen: