woensdag 2 juni 2010

Plicht


Onze plicht jegens de mensheid - “Alertness to duty”*

Net als alle dwaling, is de gedachte van verspilling van olie op de onderwater "site" slechts een symptoom van een dieper liggende en onopgeloste situatie. Alle aandacht richten op een lekkende oliebron (sluiter) is een andere kunstgreep van dwaling om met trucs onze aandacht af te leiden van de echte problemen van tekortkoming, (tekort aan controle, energie, natuurlijke hulpbronnen, enz.) en van onze groeiende afhankelijkheid van technologie om materiaal te herstellen waarmee het gemaakt is. We moeten Gods bestuur inroepen hier en nu.
Ons collectief spirituele 'inzicht' zorgt ervoor dat de olie "op zijn eigen site", in haar rechtmatige plaats blijft, niet buiten de "site" en in het sterfelijk gemoed. God gaf de mens heerschappij over de aarde en de wateren onder de aarde, om alles op zijn rechtmatige plaats te houden en met het juiste doel. De demonstratie daarvan is onze taak, collectief. Laten we beginnen met het verzamelen van de olie in ons eigen denken om het in het juiste kanaal te laten vloeien.**

*Kerkhandleiding 42:4 Waakzaamheid en plichtsbetrachting. Par. 6.
Ieder lid dezer Kerk is verplicht zich dagelijks te beschermen tegen agressieve gedachtelijke inblazingen en zich niet er toe te laten verleiden zijn plicht jegens God, jegens zijn Leidsvrouw en jegens het mensdom te vergeten of te verwaarlozen. Naar zijn werken zal hij geoordeeld –en gerechtvaardigd of veroordeeld- worden.
**W&G 506:19 Geest, God, vergadert ongevormde gedachten in hun juiste banen en brengt deze gedachten tot ontvouwing, zoals Hij de kelk van een heilige bedoeling doet opengaan, opdat de bedoeling zichtbaar wordt.

Geen opmerkingen: