maandag 24 mei 2010

Paradijs herwonnen

Uit Wetenschap en Gezondheid, blz. 171:
"Door het geestelijk tegengestelde van de stoffelijkheid te gaan zien, de weg door Christus, Waarheid, zal de mens met de sleutel van de goddelijke Wetenschap de poorten van het Paradijs heropenen, die door menselijke geloofsvormen zijn gesloten en zal hij ontdekken, dat hij niet gevallen is, maar dat hij rechtschapen, rein en vrij is; dat hij voor zijn levenskansen geen almanakken hoeft te raadplegen en geen hersenleer hoeft te bestuderen om te weten, in hoeverre hij mens is.
De heerschappij van Gemoed over het heelal, de mens inbegrepen, is niet langer een open vraag, maar is bewijsbare Wetenschap."

Geen opmerkingen: