zondag 30 mei 2010

Vraag van de week

Hoe kan gebed effect hebben wanneer miljoenen mensen geen baan of financiƫle stabiliteit hebben?
maandag 24 mei 2010

Paradijs herwonnen

Uit Wetenschap en Gezondheid, blz. 171:
"Door het geestelijk tegengestelde van de stoffelijkheid te gaan zien, de weg door Christus, Waarheid, zal de mens met de sleutel van de goddelijke Wetenschap de poorten van het Paradijs heropenen, die door menselijke geloofsvormen zijn gesloten en zal hij ontdekken, dat hij niet gevallen is, maar dat hij rechtschapen, rein en vrij is; dat hij voor zijn levenskansen geen almanakken hoeft te raadplegen en geen hersenleer hoeft te bestuderen om te weten, in hoeverre hij mens is.
De heerschappij van Gemoed over het heelal, de mens inbegrepen, is niet langer een open vraag, maar is bewijsbare Wetenschap."

zondag 23 mei 2010

Vraag van de week

Heb je ooit gebeden in een situatie met een moeilijke collega of buurman?
Hoe heb je de Bijbelse opdracht om 'uw naaste liefhebben als uzelf "(Matt.19: 19) in deze situaties uitgewerkt?

zaterdag 22 mei 2010

Onwetendheid

Wetenschap en Gezondheid, blz. 390:4

Wij kunnen niet ontkennen, dat Leven zichzelf in stand houdt en wij moeten nooit de eeuwigdurende harmonie van Ziel loochenen, alleen omdat er voor de sterfelijke zinnen disharmonie schijnt te zijn. Het is onze onwetendheid omtrent God, het goddelijk Beginsel, die de schijnbare disharmonie veroorzaakt en wanneer wij Hem werkelijk begrijpen, wordt de harmonie hersteld. Eens zal Waarheid ons allen dwingen de lusten en lasten der zinnen te laten varen voor de vreugden van Ziel.

vrijdag 21 mei 2010

God verbeiden

'God verbeiden' ’Wait on God’

Wetenschap en Gezondheid blz. 323:8

Bij het ontwaren van de oneindige taak, die de waarheid ons oplegt, houden wij stil — verbeiden wij God. Dan spoeden wij ons voorwaarts, totdat de onbegrensde gedachte in verrukking voortschrijdt en het onbeperkte begrip zijn vleugels uitslaat om de goddelijke heerlijkheid te bereiken.

Van Dale: ver·bei·den -beidde, h -beid (form) afwachten, verwachten

1) Wachten is een ogenblik voorbereiding om in een bepaalde situatie klaar te zijn voor de volgende stap

2) Wachten stelt ons in staat om onszelf te controleren en onze motieven te zuiveren

3) Wachten eist dat we leren op God te vertrouwen en verzekert ons dat niet wijzelf aan zet zijn.

donderdag 20 mei 2010

Lecture

Watch John Adam’s full lecture “If God is All, Where is He at This Moment?” sponsored by The First Church of Christ, Scientist in Boston. Filmed March 5th, 2009.

John says, “There is nothing that compares to the moment of healing, of realizing God’s actuality and one’s innocence as His child. Healing directly impacts families, friends, neighbors, and communities.” In this lecture, John explains how to realize God’s allness and begin healing today.

dinsdag 18 mei 2010

Vraag van de week

Wrevel, agressief gedrag in het verkeer en wraak zijn bekende vormen van woede.
Hoe hebt u gebeden om emotionele reacties te overwinnen?

donderdag 13 mei 2010

Upcoming chat: 25 mei 2010


The healing power of music—a conductor’s perspective

Alastair Willis
Tuesday, May 25, 2010
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
A new songlist on your iPod, a favorite hymn in church, a Bach concerto…music has a way of opening all of our hearts to greater possibilities and joy. Mary Baker Eddy wrote that “Mozart experienced more than he expressed. The rapture of his grandest symphonies was never heard. He was a musician beyond what the world knew. This was even more strikingly true of Beethoven, who was so long hopelessly deaf. Mental melodies and strains of sweetest music supersede conscious sound” (Science and Health, p. 213). Often, healing can happen in moments of quiet listening to those melodies. Join conductor Alastair Willis to explore more about music that inspires and takes us to new places of spiritual understanding.

maandag 10 mei 2010

Vraag van de week

De apostel Paulus zegt in de Bijbel: "De laatste vijand die te niet gedaan wordt is de dood" (I Cor 15:26).
Wat betekent dit voor u, en hoe heb je in gebed dit begrip overdacht?

maandag 3 mei 2010

Video: Laws to live by

Video

LAWS TO LIVE BY: LAW 1

We might believe there's one God, but how often do we go out of our way to spend time with our #1 relationship? Maybe not too often. Check out how the first commandment is the "Cliff Notes" to the rest of the laws.

Sunday School teacher Matthew Hoffman and TMC Youth's Susie Jostyn lead a group of young people through a multimedia presentation of the 10 Commandments. We're talking about how these 10 laws are still relevant to us now.

zondag 2 mei 2010

Vraag van de week

Op welke manier heeft humor een rol gespeeld bij genezingen die jij hebt ervaren?

zaterdag 1 mei 2010

Upcoming chat, May 11, 2010
Why there is always hope

Diane Marrapodi, C.S.B.
Tuesday, May 11, 2010
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
“O God, our help in ages past, /Our hope for time to come….” These grand old words written hundreds of years ago by a minister named Isaac Watts speak to the needs of these current times, when many are discouraged over job prospects or finding affordable housing. For some, a family matter or illness may seem unyielding. Maybe the global economic situation has you feeling worried.
In all of these and other conditions, God is a present help and provides hope for a secure future. Join this chat and learn how God’s love for humanity can give you strength, inspiration, and hope for today and all those that follow.
About Diane Marrapodi: Diane Marrapodi is a practitioner and teacher of Christian Science in Towson, Maryland.