maandag 12 april 2010

Opstanding

Het werk van Jezus was geen tijdelijk werk, het was werk voor de eeuwigheid. Het bracht de eeuwige feiten van het leven aan het licht. Zijn werken van barmhartigheid en mededogen grepen meer dan tweeduizend jaar geleden plaats, maar de golf van apathie is nu overbrugd door Christian Science. Mrs. Eddy heeft de onverdeelde Christus geopenbaard, de waarheid over God en de mens, die alle vormen van disharmonie geneest. Zij heeft ons onze lang verlorene erfenis en alles wat deze inhoudt aan vreugde, kracht en geestelijke heerschappij teruggegeven en aan ons allen het feit geopenbaard, dat wij nu kinderen der opstanding zijn. Wij hebben een aan God ontleend vermogen de dingen van Geest te benutten, zoals Jezus dit deed. Elke dag kunnen wij deel hebben aan onze Paas-opstanding door ons denken te vergeestelijken en zodoende "een nieuwe en hogere idee van de onsterfelijkheid" te winnen.

Geen opmerkingen: