zondag 18 april 2010

Onbegrensd

U kent het verhaal uit de Bijbel, waar 5000 mannen, buiten de vrouwen en kinderen gevoed moesten worden en dat gebeurde met slechts een paar broden en vissen. Hoe kon dat? Wat deed Jezus en wat leerde hij zijn discipelen en ons, door dit voorbeeld? De discipelen konden de menigte niet voeden. Zij werden geconfronteerd met de beperkingen van de stof. Maar Christus Jezus bewees, door de oneindigheidsrekening van Geest te benutten, dat er een onbegrensde dimensie bestaat, waardoor in elke behoefte van de mens volledig wordt voorzien.
De discipelen konden vanuit hun beperkte geestelijke ontwikkeling alleen maar rekenen binnen het raam van hun stoffelijke, driedimensionale begrip van het zijn; en konden dus alleen maar berekenen, dat vijf broden en twee vissen onmogelijk voldoende waren voor 5000 mannen, behalve vrouwen en kinderen. En vanuit hun beperkte standpunt uit geredeneerd, was dat ook zo. Maar Jezus onthulde een onbegrensde dimensie en gebruikte de oneindigheidsrekening van Geest om het goede te vermenigvuldigen. En, zoals de Bijbel vertelt, dit had een overvloed aan voedsel als gevolg.

Geen opmerkingen: