zaterdag 24 april 2010

Nietsheid

Met de vervanging van het sterfelijk denken door gedachten van het goddelijk Gemoed, is het alsof we licht naar binnen laten, waardoor steeds meer duisternis en schaduwen verdwijnen. Wat gebeurt er wanneer licht de duisternis vervangt? Waar gaat de duisternis heen? Hij verdwijnt in nietsheid. Stoffelijk gezinde onwetendheid lost zich op en verliest zijn invloed over ons leven. Het gevolg daarvan is een herstel van de harmonie, een orde op zaken stellen. Christian Scientisten noemen dat een "genezing".
Genezen wil zeggen: beter worden, herstellen, tot de oorspronkelijke ongeschondenheid terugbrengen. Genezing kan plaatsvinden in het functioneren van ons lichaam, in inter-menselijke verhoudingen of in financiële omstandigheden. Genezing kan vóórkomen, overal waar ongewenste omstandigheden moeten worden overwonnen.
Neem bijvoorbeeld lichamelijke genezing. In Wetenschap en Gezondheid (blz. 142) lezen we: "Daar God Alles-in-alles is, heeft Hij het geneesmiddel gemaakt, maar dat geneesmiddel was Gemoed."

Geen opmerkingen: