zondag 21 maart 2010

Vraag van de week

Hebt u zich ooit geestelijk "verloren" gevoeld? Welke ideeën hebben u er doorheen geholpen?

(Have you ever felt spiritually "lost?" What ideas helped you?)

Geen opmerkingen: