zondag 7 maart 2010

Vraag van de week

De Bijbel vertelt ons: "Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken." (Spreuken 3:6).
Hoe heb je dat bewezen in je eigen leven?


(The Bible tells us, "In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy
paths" (Prov. 3:6). How have you proved this in your own life?)

Geen opmerkingen: