maandag 22 maart 2010

Ootmoed

Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid (blz. 301): "Slechts weinig mensen begrijpen, wat Christian Science bedoelt met het woord weerspiegeling." Hoezeer zijn wij geneigd voor de verzoeking te bezwijken van te geloven, dat wij persoonlijke bekwaamheden en persoonlijk succes hebben, en op die manier de idee van weerspiegeling verliezen.
Wanneer wij succes boeken in onze ondernemingen, laten wij ons dan in diepe ootmoed tot God keren en Hem danken voor Zijn gaven van wijsheid en intelligentie. Het is Zijn wijsheid, die wij tot uiting brengen, Zijn macht, die wij aan de dag leggen, Zijn liefde, waarin wij bevrediging vinden. Vol ootmoed en dankbaarheid gaan wij van het ene goede werk voort naar het andere, waarbij wij erkennen, dat wij louter werktuigen in de hand van de almacht zijn. Ons door God gegeven vermogen om goed te doen is onbeperkt. Wij mogen misschien schijnbaar geringe stoffelijke middelen en beperkte kansen hebben, maar Gods wijsheid en liefde schijnen in gelijke mate door een ieder en door allen heen, want God is geen aannemer des persoons.

Geen opmerkingen: