woensdag 3 maart 2010

Geestelijke bijdrage

Verkeerd is de mening, dat wij ons van een probleem kunnen ontdoen door het aan een ander over te dragen, misschien wel aan degene, die wij om hulp hebben gevraagd in Christian Science. De verwachting, dat wij alleen door de inspanning van een ander, zonder enige positieve, volhardende geestelijke steun van onze kant, verlichting kunnen vinden, wijst op een gebrek aan begrip van de wijze waarop deze Wetenschap werkt. Onder het randschrift "Geen bevrijding door het werk van een ander", vermaant Mrs. Eddy ons (Wetenschap en Gezondheid, blz. 22): "De uiteindelijke bevrijding uit de dwaling, waarbij wij ons verheugen in onsterfelijkheid, onbeperkte vrijheid en een staat van zondeloosheid, bereiken wij niet langs een pad van rozen en ook niet door zonder de werken te doen blindelings te vertrouwen op de arbeid, die een ander in onze plaats heeft verricht."
Onverschillig met hoe luide stem het kwaad er bij ons op aandringt, zijn aanspraak op een macht te aanvaarden, die ons vrees aanjagen, ons beperken en ons iets onthouden kan, wij zijn er nooit toe gerechtigd óf te trachten aan het zinsbedrog van het kwaad te ontsnappen door ervan weg te lopen, óf te verwachten, dat onze gezondheid en onze vrijheid hersteld zullen worden, zonder dat wij onze eigen volledige geestelijke bijdrage leveren tot het liefdevolle werk, dat een ander ten behoeve van ons doet.

Geen opmerkingen: