donderdag 11 maart 2010

Erkenning

Jezus besefte hoe noodzakelijk het was de gedachten van de mens opnieuw te brengen tot erkenning van de werkelijke en oorspronkelijke identiteit van de mens, erkenning van onze aangeboren vrijheid en geestelijkheid - onze eenheid met God. Hij besefte de noodzaak van een begrijpen van de mens dat, niet gehinderd wordt door het geloof aan een stoffelijk lichaam of aan enige andere beperking.
De grondtoon van wat Jezus heeft onderwezen, is dat de mens totaal afhankelijk is van God en van niets anders. Alles wat Jezus over de mens wist, kwam in feite voort uit zijn godsbegrip. God is de Vader en de oorsprong van de mens, en Hij bestuurt en handhaaft de mens onafgebroken.
De relatie met God is zo nauw dat Jezus zelfs spreekt over de mens die één is met God. In Johannes lezen we dat Jezus met betrekking tot zijn leerlingen zowel als tot ons zegt: "En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in mij, en ik in U, dat ook zij in ons één zijn." (Joh. 17:20)

Geen opmerkingen: