zondag 28 februari 2010

Vraag van de week

Welke van de Tien Geboden (Ex. 20:3-17) is voor u het meest van betekenis in het leven?
Leg dit s.vp. uit.

(Which of the Ten Commandments (Ex. 20:3-17) is most helpful to you in
your life? Please explain)

Geen opmerkingen: