dinsdag 2 februari 2010

Verzoening

Vergiffenis is niet in de eerste plaats absolutie van schuld. Het doel van vergiffenis is het herstel van onze eenheid met God en met elkaar. Kortom het is verzoening. Christus Jezus' uitspraak in deze is krachtig en duidelijk: 'Zo gij dan uw gave op het altaar zult offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft; laat daar uw gave voor het altaar; en gaat heen, en verzoent eerst met uw broeder en komt dan en offert uw gave.' (Matt. 5:23)
Als we gevoelens van wrok en haat in ons bewustzijn toelaten, gevoelen van woede en verontwaardiging voor onze medemens, voor collega's, familieleden, voor buurtbewoners of leden van onze kerk, dan hebben wij onszelf in de boeien geslagen. Laat die gevoelens gaan! Werp ze af en vergeef! Verzoening is bevrijding! Vergiffenis en verzoening gaan van God uit. Zij openbaren onze eenheid met God, het goede dat ons samenbindt. Het zijn de hoekstenen voor eensgezindheid en harmonie.

Geen opmerkingen: