zaterdag 20 februari 2010

Verlossing

Jezus deed het werk dat hem door God was opgedragen. Hij toonde ons de weg van Waarheid en Liefde. Maar nu hebben wij ons eigen werk te doen - onze eigen geestelijke zelfheid tot werkelijkheid te maken - door de Christelijkheid van Christus in praktijk te brengen - door met Liefde haat te vernietigen, door met geestelijkheid het stoffelijke te vernietigen.
Maar Jezus waarschuwde zijn volgelingen dat materialisme zich niet goedschiks zal laten vernietigen, dat er krijg zou zijn tussen het vlees en Geest en grote weerstand tegen bekeringen en wedergeboorte die Christus eist.
Wat dat betreft was de kruisiging de uiterste poging van het sterfelijk gemoed om zich van Jezus te ontdoen. Het was de allergrootste uitdaging, die trachtte duidelijk te maken dat het stoffelijk gemoed niet alleen er niet over dacht zich te bekeren, maar bovendien dat het de macht van Christus zou kunnen vernietigen.
Maar de opstanding van Jezus ontzenuwde elke aantijging dat de Christus gedood zou kunnen worden. Zijn opstanding bewees dat de Christus almachtig en eeuwig is, immertegenwoordig in het menselijk bewustzijn om te genezen en te verlossen. Niets kan de Christus doden. Onze verlossing is veiliggesteld. Christus, onze Heiland, is altijd tegenwoordig en als wij hem standvastig erkennen als de ware idee van het menszijn, brengt hij genezing.

Geen opmerkingen: