vrijdag 5 februari 2010

Verlicht

De Bijbel gebruikt het woord 'licht' als beeldspraak voor het inzicht en de wijsheid die de mens leiden uit de duisternis van zijn problemen. Ook wij vinden dat licht en die leiding als wij bestuderen wat de Bijbel te zeggen heeft over dit 'licht' en de bron ervan.
Door haar studie van de Bijbel en haar ideeën over een Christelijk leven begreep Mrs. Eddy dat ware leiding het licht van de goddelijke Liefde is, de Liefde die God is. Zij schrijft: 'Liefde bezielt, verlicht, wijst de weg en gaat ons voor'. (Wetenschap en Gezondheid, bldz. 454)
Jezus bewees keer op keer hoe doeltreffend dit licht is. Hij demonstreerde de macht van Liefde om te genezen, te herstellen en de weg aan te geven die ons naar het geestelijke voert, overal waar hij geconfronteerd werd met enige vorm van kwaad of obstructie.
Jezus gaf de volgende verklaring voor zijn genezingsmacht: 'Mijn Vader werkt tot nu toe, en ik werk ook' (Joh. 5:17). Hier komt iets naar voren van die dynamische nederigheid en eenvoud, de macht en de liefde die zo kenmerkend waren voor het leven van Jezus. Hij toonde aan dat goddelijke liefde bezielt, verlicht, ons de weg wijst en ons voor gaat. Dat kunnen wij ook.

Geen opmerkingen: