zaterdag 6 februari 2010

Heirbaan Gods

Geloof en hoop vertegenwoordigen het menselijke dat uitreikt naar het goddelijke, maar Liefde is synoniem met God zelf. Liefde is daarom zowel oorzaak als gevolg. "Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft." (1 Joh 4:19)
Liefde is Immanuel, "God met ons," en daarom is de Bijbel, die voor ons het begrip van de koninklijke liefde ontsluit, het kostbaarste voorwerp ter wereld.

Hebt lief elkander, - woord van openbaring,
Liefde is geen slavernij, Liefde is vrijverklaring;
Liefde is het eerste gebod,
Hij die liefheeft, blijft in God,
Liefde is de heirbaan Gods.

Geen opmerkingen: