woensdag 24 februari 2010

Discipel

Christus is noch mens, noch God. Christus is Waarheid, die de geestelijke goede aard van alle dingen aan het licht brengt. Deze onpersoonlijke Christus is werkzaam door alle eeuwen heen. Hij is de bron en de inhoud van een eeuwige wetenschap, de wetenschap van de Christus, of de Christelijke Wetenschap, die iedereen kan begrijpen en in praktijk kan brengen. Zo kunnen wij onze eigen zaligheid bewerken door Jezus' voorbeeld te volgen en zijn geboden te houden - àl zijn geboden. Op deze manier openbaart God Zichzelf waarlijk aan ons en wordt het Woord vlees. Naarmate wij een duidelijker begrip van de Christus krijgen, neemt ons vermogen om de werken te doen die Jezus deed en die hij zijn discipelen beval ook te doen voortdurend toe. Toepassing op hoe kleine schaal ook, van de Wetenschap van Christus, een Wetenschap die genezing brengt, is daarom volkomen gerechtvaardigd en zelfs onmisbaar voor elk van Jezus' discipelen.
Het is deze Wetenschap van de Christus, die ons geheel compleet door Mary Baker Eddy, een trouwe discipel van Jezus, werd geschonken. Zij ontdekte deze Wetenschap, testte haar in de praktijk en gaf er de naam Christian Science aan. Zij definieert deze Wetenschap als "de Wetenschap van de goddelijke, metafysische genezing." (Terugblik en Inblik, blz. 24)

Geen opmerkingen: