donderdag 11 februari 2010

Denken en handelen

Een ieder heeft de vrijheid om door middel van gebed op zijn eigen individuele manier zijn eenheid met het goddelijk Gemoed in zijn ervaring waar te maken. In plaats van onszelf voortdurende voor te houden dat we maar menselijke wezens zijn die in hun eigen wereldje leven, ver van God verwijderd, kunnen we gebruik maken van de geestelijke feiten: dat de mens direct toegang heeft tot de bron van al het goede, de alomtegenwoordige Liefde, dat de mens de volmaake uitdrukking is van het goddelijk Gemoed of de oneindige intelligentie. De problemen die we op onze weg vinden zijn er om opgelost te worden. Het zijn geen obstakels. Door ons inzicht in Christian Science worden het bouwstenen waarmee we een bredere geestelijke basis leggen voor ons denken en handelen.
Geen enkele zakelijke transactie kan het doen zonder kwaliteiten als onkreukbaarheid, eerlijkheid, geestelijk waakzaamheid, werklust, inzicht, wijsheid en kracht van aanpak. Het zijn de geestelijke kwaliteiten die we allemaal bezitten. Zij zijn het onvervreembaar eigendom van de mens. Dit is het evangelie van de ware zakenwereld: denken en doen in overeenstemming met deze geestelijke kwaliteiten in ons contact met anderen.

Geen opmerkingen: