dinsdag 12 januari 2010

Waken

"Er is geen macht buiten God," verzekert Mrs. Eddy ons in Wetenschap en Gezondheid (blz. 228). Zij vervolgt: "De almacht bezit alle macht en een andere macht erkennen, is God de eer onthouden."
Het materialisme verklaart, dat de stof uit zichzelf werkt, aan zichzelf genoeg heeft, in zichzelf bestaat; Christian Science geeft de verzekering, dat Geest, God, alle werken en willen in zich sluit en vormt.
Het materialisme richt zich tot het sterfelijk intellect; terwijl Christian Science de mensheid opwekt tot de bewuste weerspiegeling van de goddelijke wijsheid en tot de erkenning, dat God het Gemoed van de mens is.
De leer van Christus Jezus legt sterk de nadruk op de noodzakelijkheid nauwgezet te waken om onze gedachten zuiver te houden. Een scientist heeft de verantwoordelijkheid om "te handelen overeenkomstig het hoogste begrip van de goddelijke kracht, waarmee wij gewapend zijn."

Geen opmerkingen: