zondag 10 januari 2010

Vraag van de week

Hoe bidt u om vrijgevigheid tot uitdrukking te brengen vooral in tijden van moeilijke financiële omstandigheden?

(How do you pray to express generosity, especially in trying financial times?)

Geen opmerkingen: