woensdag 13 januari 2010

Voorziening

Het feit dat wij overvloed moeten demonstreren door te weten dat God al het goede schenkt en niet door te eisen dat ons eerst een of ander stoffelijk blijk zal worden getoond. In deze vorm van verkeerd denken ligt een tijdsverloop, een uitstel in onze volmaakte verklaring van Waarheid.
In Wetenschap en Gezondheid, zegt Mrs. Eddy (blz. 264): "Wij moeten kijken in de richting, waarin wij wensen te gaan en wij moeten handelen als alle macht bezittende van Hem in wie wij ons zijn hebben."
Een hoger en breder begrip van voorziening zal zeker worden gevolgd door harmonische en vreugdevolle arbeid. Christus Jezus wachtte niet tot hij de broden en vissen vermeerderd zag, voordat hij geloofde dat er overvloedige voorziening was.
Wij moeten weten en voortdurend bereid zijn te verklaren, dat God's ideeën niet in een onvolledige vorm tot ons komen. Wij moeten weten dat elke idee van het goddelijk Gemoed al datgene met zich brengt wat nodig is voor volmaaktheid en volledigheid. Het begrijpen van deze waarheid doet ons harmonie ervaren.

Geen opmerkingen: