zaterdag 16 januari 2010

Verscheidenheid

Beginsel is Vader-Moeder in het universele gezin van Liefde. Het kan niet gebeuren, dat de ene identiteit Gods zich van de andere vervreemdt, omdat zij alle voortkomen uit dezelfde goddelijke bron. Er is geen scheiding in het samenbestaan en er is evenmin een mogelijkheid voor trots of vernedering. In Gods heelal is geen superioriteit en evenmin inferioriteit. Wij lezen in Wetenschap en Gezondheid (blz. 70): "Het goddelijk Gemoed houdt alle identiteit, van grashalm tot ster, voor eeuwig in hun verscheidenheid tot stand."
Als deze waarheid wordt gekend en in toepassing wordt gebracht, herstelt zij de harmonie in zaken en het gezinsleven; bovendien kweekt zij de tedere liefde aan, die toont dat wij begrijpen, dat hoewel er verscheidenheid van gaven en verscheidenheid der bedieningen is, zoals Paulus aan de Korinthiërs verklaarde, dat er slechts één God en Vader is, die alles in allen werkt (Zie 1 Kor.12:4-6).

Geen opmerkingen: