maandag 11 januari 2010

Vergiffenis

De wetten van het ware zijn werken te allen tijde; zij zijn onafhankelijk van ruimte en tijd.
Als wij menen, dat anderen lelijke eigenschappen tot uitdrukking brengen of zich onvriendelijk gedragen, moeten wij van hun gedragingen en handelingen geen werkelijkheid maken door erdoor van streek te raken of ons geërgerd te voelen of door zó overgevoelig te zijn dat wij erdoor lijden.
Met de hulp van de goddelijke Liefde moeten wij al wat niet liefelijk is overwinnen. Dat betekent, dat wij anderen moeten vergeven, en vergiffenis is het hoogste bewijs van liefde. Alleen wanneer wij de goddelijke Liefde demonstreren, kunnen wij bewijzen, dat er geen plaats is waar het kwaad kan werken of schade kan doen, omdat het geen oorsprong, geen bestaan, geen Beginsel heeft.
Gods schepping wordt niet door dwaling aangetast. Zij is nú volmaakt en zal dat altijd zijn.

Geen opmerkingen: