dinsdag 5 januari 2010

Twee mijlen

Mattheus 5:41 "Zo wie u zal dwingen één mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen."
Wanneer iemand gedwongen wordt "één mijl te gaan" met een bloedverwant, een vriend of een vreemde die met tegenslag te kampen heeft, dan wordt zo'n tocht niet altijd in een geest van welwillendheid, ootmoed en vriendelijkheid ondernomen. De weg waarlangs men gedwongen wordt "één mijl te gaan" hoeft niet vol te staan met horden en versperringen van wrok en kritiek. Het kan ook een brede weg zijn die goed voorzien is van wegwijzers van vergiffenis, van hoop en verlossing. Langs deze weg kan iedere stap die men doet een stap van geestelijke ontvouwing zijn. Wie de vraag om hulp beantwoordt, ontwaakt tot een grotere waardering van Jezus' werken en krijgt een helderder inzicht omtrent zijn eigen vermogen deze werken na te volgen.

Geen opmerkingen: