vrijdag 15 januari 2010

Land bezitten

"Indien . . . uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen." (Matth. 6:22)
Het is deze eenvoud van inzicht en doelstelling, die de hemel binnen ons ontvouwt. Want het koninkrijk der hemelen is niet een kleurloze staat, die wij binnen drijven of door de dood binnengaan. De hemel betekent actie, heerschappij. Het is een goddelijke en dynamische toestand, die reeds de onze is, waarop wij onze aanspraken moeten laten gelden en die wij moeten benutten. Het is het goede hier, en niet het goede later; het is gezondheid hier, en niet gezondheid in de toekomst. Maar wij moeten "daarin gaan en het land bezitten" (Zie Deut. 1:8). Het is niet iets uiterlijks, dat wij bereiken, maar een innerlijk bewustzijn. Wij moeten het als ons eigen wezen in bezit nemen en ons bezit ervan bewijzen, niet op het niveau van de moeilijkheid, die wij het hoofd moeten bieden, maar vanuit de verhevenheid van de hemel binnen ons.
Wij "bezitten het land" het bewustzijn van harmonie, naarmate wij de de mens zien in het rijk van Geest - wij hem daar kennen en hem daar laten.

Geen opmerkingen: