zondag 10 januari 2010

Koninkrijk der hemelen

Het koninkrijk der hemelen is op aarde en het vraagt van ons toewijding aan die eigenschappen van de gedachten, die ons de ogen zullen openen voor het goede dat aanwezig is. Niets zal het goede ook maar iets meer aanwezig doen zijn dan het reeds is, maar Christelijke eigenschappen, met inbegrip van Liefde voor God en en liefde voor de mens, hebben een zeer eenvoudige en grondige uitwerking op het menselijk bewustzijn: zij maken, dat men op de juiste wijze denkt, dat men de waarheid, dat de hemel aanwezig is kent, en dus niet langer de leugen gelooft, die beweert dat het kwaad nabij is.
Christian Science toont aan, dat liefde voor God niet louter genegenheid voor het goddelijk Beginsel der werkelijkheid is, doch een vurig gezocht begrip van de aard van datgene, waardoor de schepping wordt bestuurd.
En liefde voor de mens - eveneens niet louter genegenheid voor medemensen, doch veeleer een begrip van het goede, dat zij thans tot uitdrukking kunnen brengen- heft de denker op tot een gedachtenwereld, waar hij de hemelse rijkdommen, die het mensdom reeds bekend zijn kan gebruiken om zijn eigen leven te besturen, te zuiveren en van het nodige te voorzien.

Geen opmerkingen: