woensdag 27 januari 2010

Kerk opbouw

Die leerlingen, die zich in het begin met Mrs. Eddy verenigd hadden om Christian Science te grondvesten, gaven hun persoonlijke belangen op ten einde zich aan de heilige Zaak, die zij liefhadden, te kunnen wijden. Er was geen andere weg. Zij verwachtten niet, dat Christian Science hun persoonlijke belangen of loopbaan zou bevorderen. In geval zij dergelijke verlangens koesterden, offerden zij deze op en begonnen ze de zieken te genezen. Die eerste tijden vergden van de Christian Scientisten een ijver en opoffering, die geen grenzen kenden. Hun stond het opbouwen van een grote, godsdienstige beweging te wachten. Nu dit alles volbracht is, zal de leerling van heden wellicht geneigd zijn al wat hij kant en klaar gevestigd vindt als vanzelfsprekend te aanvaarden en zich er gemakkelijk bij neer te leggen, dat hij nu zijn eigen problemen kan oplossen. Door Christian Science alleen ten eigen bate aan te wenden helpt men echter nooit een beweging vooruit. Het innerlijke vuur en de toewijding, waaraan deze grote, geestelijke stuwkracht ter verlossing van de mensheid ontsprong, moeten voortdurend opnieuw worden ontstoken.

Geen opmerkingen: