dinsdag 26 januari 2010

Individualiteit

Het is heerlijk te begrijpen, dat 'de enige Ik of Ons', God, het Gemoed is, en deze grote waarheid zal op ons leven inwerken in de mate, dat wij haar geestelijk in plaats van verstandelijk aanvaarden.
In Science behoort de term 'individualiteit' eigenlijk alleen bij God en de mens is de weerspiegeling van die ene, oneindige individualiteit of God. Daar het goddelijk Gemoed man èn vrouw, "die in eeuwigheid onveranderd blijven in hun individuele karakters, " handhaaft, hoeven wij niet bang te zijn, dat ons onze bijzondere, individuele uitdrukking er van ontnomen zal worden. Elke geestelijke eenheid is een bepaalde uiting van het Gemoed. De apostel heeft dit als volgt uitgedrukt: "Het lichaam is niet één lid, maar vele leden... Waren zij alle één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er vele leden, doch maar één lichaam. .. En Gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in 't bijzonder."

Geen opmerkingen: