donderdag 14 januari 2010

Handwerk

Uit de Christian Science Journal van oktober 1949: "Heel de weg" door Milton Simon.
We zullen merken dat een demonstratie in de Christelijke Wetenschap een tweeledige betekenis heeft. Enerzijds verdiept die onze dankbaarheid voor de alheid en volmaaktheid van God, anderzijds spoort die ons aan om nog meer in Zijn Geest te presteren. Thomas Huxley schreef eens: 'De sport van een ladder is er niet om erop te blijven staan, maar om de ene voet lang genoeg steun te geven om de mens in staat te stellen zijn andere voet een sport hoger te zetten.' Door vraagstukken onder ogen te zien en ze op te lossen stijgen we in het demonstreren van de werkelijkheid. En zo bewijzen we de praktische betekenis van Gods belofte: 'En Ik heb hem vervuld met de Geest Gods, met wijsheid, en met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle handwerk.' (Exodus 31:3)
Het is in die belofte dat we vervuld zijn 'met de Geest Gods ... in alle handwerk,' die de mensheid zich gestadig eigen zou moeten maken.

Geen opmerkingen: