donderdag 21 januari 2010

Grootheid

Zonder enige twijfel is Liefde de grootste macht om verandering in de wereld teweeg te brengen.
In 1 Korinthe 13 geeft Paulus een aangrijpende uiteenzetting van de Liefde, die ieder hart ontroert.

"De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen; zij handelt niet ongeschikt, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; zij verblijdt zich niet in ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmermeer."

Dit was een samenvatting van Paulus, die van een ongemene grootheid getuigde, nadat hij zelf zo'n totale transformatie had ondergaan, van 'dreiging en moord' blazende tegen de Christenen tot een leven volkomen gewijd aan het vestigen en verbreiden van het Christendom over de toen bekende wereld.

Geen opmerkingen: