vrijdag 8 januari 2010

Geestelijke waarneming

De door God geschapen mens is één met Gemoed als de idee van Gemoed. Hij wordt in stand gehouden door de goddelijke wijsheid, die geen onbekwaamheid kent; hij wordt bestuurd door goddelijke wetten, die geen ongehoorzaamheid toelaten; hij verblijft in Gods heelal, dat geen andere macht erkent.
In Wetenschap en Gezondheid (blz. 573) schrijft Mrs. Eddy: "Johannes bevond zich op ons plan van bestaan, en toch aanschouwde hij wat het oog niet kan zien - datgene, wat voor de niet-bezielde gedachte onzichtbaar is."
Geestelijk weten, of gebed, omvat aan God ontleende elementen zoals eerlijkheid, oprechtheid, getrouwheid en goedheid. Dit geestelijk weten sluit als werkelijk alleen datgene in, wat van God komt, datgene wat goed is.
Wie een waarachtig geloof aan God heeft, heeft de Christus in zich, of hij er zich van bewust is of niet. Zonder voorbehoud aan de zijde van de waarheid van het zijn te staan, betekent dat wij consequent ons geestelijk waarnemingsvermogen gebruiken, zoals Christus Jezus ons heeft geleerd.
Omdat Waarheid het Woord Gods is, kan zij niet omgekeerd of zelfs maar betwist worden. Er is geen andere macht. De macht van het almachtig Gemoed is een goddelijk feit.

Geen opmerkingen: